Browsing: Geen categorie

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het onderhouden van tuinen. Om uw tuin in perfecte staat te houden, is onderhoud noodzakelijk. Het tuinonderhoud is op verschillende manieren te realiseren. Wij bieden onder andere: Een jaarlijks uit te voeren ‘grote tuinbeurt’ Hierbij wordt aandacht besteed aan het snoeien van beplanting, het bemesten van borders, het verbeteren van de vormgeving van gazons etc. Najaarsbeurt Voorjaarsbeurt Incidenteel onderhoud Dit omvat het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Periodiek onderhoud Tuinonderhoud gedurende het hele jaar kan door Berkenbosch Groentechniek zowel ‘in regie’ als op abonnementsbasis worden uitgevoerd. Onderhoudscontracten: De onderhoudscontracten zijn op basis van…

Ten behoeve van overheid, gemeenten, maar ook voor grote bedrijven en instellingen bieden wij een omvangrijk pakket diensten en producten aan in het kader van groenvoorziening. Aanleg en onderhoud Aanleg van biodiverse tuinen Gazonverzorging Onkruidbestrijding Bosaanleg en boomverzorging Op het gebied van bosaanleg, bosrenovatie en bosonderhoud beschikt Berkenbosch Groentechniek over specifieke kennis en ervaring. Ook boomchirurgie behoort tot onze werkzaamheden. De behandeling van oude of zieke bomen en de ziektebestrijding zelf krijgt bij ons bijzondere aandacht.